Category: Dịch vụ

xác nhận thực tập

Dịch vụ

Đóng dấu xác nhận sinh viên thực tập tốt nghiệp

Hiện nay một số bạn sinh viên đang gặp nhiều khó khăn cần đóng dấu báo cáo thực tập, xác nhận sinh viên thực tập  trong vấn đề hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp mình hay như vấn đề xin xác nhận công ty thực tập vì không xin được chỗ thực […]