Tag: bao cao thuc tap ngan hang

Tổng hợp các bài báo cáo thực tập chuyên ngành tài chính ngân hàng, tín dụng ngân hàng, huy động vốn tại ngân hàng, tín dụng trung và dài hạn, tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng cho các bạn sinh viên tham khảo.

nhân viên marketing

Mẫu báo cáo thực tập

Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại

1.3.1 Nghiệp vụ nợ hoạt động của NHTM dựa chủ yếu trên nguồn vốn huy động còn nguồn vốn tự có của NHTM là rất nhỏ, nó chỉ là tấm đệm để hạn chế những rủi ro. Số vốn huy động tại các NHTM chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố khác nhau như: […]